Tổng phanh (Heo thắng)

Tổng phanh (Heo thắng) Heo thắng sử dụng cho xe nâng hiệu Komatsu, Mitsubishi, Toyota, TCM, Nissan, Mtisubishi, MGA, Heli, Hyster, Xem thêm…