XE NÂNG DẦU TOYOTA 3.5 TẤN

XE NÂNG DẦU 3.5 TẤN HIỆU TOYOTA XE NÂNG DẦU TOYOTA 3.5 TẤN -Model: 72-8FDJ35 -Loại động cơ: TOYOTA-2Z -Tải Xem thêm…

XE NÂNG DẦU 3.5 TẤN HIỆU MITSUBISHI

XE NÂNG DẦU 3.5 TẤN HIỆU MITSUBISHI XE NÂNG DẦU 3.5 TẤN HIỆU MITSUBISHI -Model: FD35NT -Tải trọng nâng: 3500 Xem thêm…

XE NÂNG ĐIỆN STACKER 1.8 TẤN – HIỆU MITSUBISHI

XE NÂNG ĐIỆN STACKER 1.8 TẤN – HIỆU MITSUBISHI -Model: SBP18EAS -Tâm tải: 600 mm -Tải trọng nâng: 1800 Kg Xem thêm…